شاخص های یک مدیر موفق

 

   شاخص های یک مدیر موفق

 

 

 1 - کار را از همه زودتر شروع میکند     و دیرتر از همه انرا رهامی سازد 

 

2 – انجام هر کار را درهمان زمان خودش انجام میدهد, نه یکروز زودتر ونه یکروز دیرتر.

 

3 – به کلیه مشاغل تحت امر خود اشراف کامل و از مشاغل رده های بالاتر از خود اطلا ع دارد

 

4 – دارای روابط عمومی عالی می باشد.

 

5  – ضمن اینکه به همه مجموعه احترام می گذارد از بکار گیری الفاظ نادرست به زیردستان واز چاپلوسی و بله قربان گوئی با مدیران ارشد تر خود داری میکند

 

  6 - حرف و عمل یک مدیر نزدیک بهم می باشد .

 

7 – صداقت و شفافیت توام با سیاست نسبت به کار کنان.

 

8  - کارکنان از مدیر خود , رفع نیازهای نامحدود خود را خواستارند, در صورتیکه اختیارات یک مدیر در  حیطه کاری خود  محدود است و مدیر موفق , این حد و توان کاری خود را با اندیشه سازی های مناسب  به زیردستان تفهیم میکند        

 

9 – به ر وز بودن از طریق مطا لعه حداقل یک روزنامه و خواندن مجلات و کتب تخصصی وغیر تخصصی و  برقراری ارتباطات اینترنتی

 

0 1 – یک مدیر موفق ، همه نداها را از درون وبرون سازمان می شنود ، بهترین را بر میگزیند ، و فصل الخطا ب را می گوید.     

 

 1 1 -  بکارگیری بهینه زیر مجموعه خود: بگذار حرکت کنند و اشتباه کنند و یاد بگیرند, که اّنان فردا تکیه گاههای مدیریت خواهند شد.

 

2 1 – ایجاد ذوق و شوق در بین زیردستان و روشن نگهداشتن شعله های امید در دل انان برای ایجاد فردائی بهتر.

 

  13 – همه انسانها در کار خود اشتباهاتی را مرتکب می شوند , به قولی مشق نا نوشته بی غلط است , بنابراین یک مد یر موفق همیشه توانمندیهای کارکنانش را زیر ذ ره بین  می برد , نه خطا های  آنانرا.

 

14 – اشراف و اعتقاد به این باور که همه چیز در حال تغییر است , حال بعضی تغییرات سریع و تعدادی دیرتررخ میدهند, بنابراین همه باورهای یک مدیر صحیح نیست , چه بسا غلط هائی نیز داشته باشد.

 

15– عدم اصرارو پا فشاری بر انجام صد درصد  دیدگاههای درست و غلط خود, اگر زیر

 

 

 

1 - ( نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، ص1031، نامه53)

 

مجموعه پذیرای آن  نباشند, چون انجام بهینه هر تئوری و دید گاهی را باید انسانهائی انجام دهند که پذیرای ان نظرات باشند بنابراین باید  شرایطی را ایجاد کرد  تا کارکنان به ان حد برسند.

 

16 – یک مدیر موفق و پایدار اول چشم امیدش به خداست و بعد شرکت و سازمان خود و لا غیر   بنابراین از خطا های مالی  دوری می گزیند چون انحراف یک درجه ای مدیر ,... در کف سازمان به صد درجه میرسد.

 

17 – شناسائی ظرفیت کاری زیر مجموعه و بکار گیری آنان در نقاطی که حداکثر مطلوبیت را ببار بیاورد.

 

انسانها مانند مهره های شطرنج دارای قابلیت های متفاوتی هستند , فردی مانند وزیر در بازی شطرنج وقتی میدان برایش باز  باشد , بی رقیب وبی همتاست وعده ای  نیز مانند پیاده فقط قادر به حرکت به جلو یا راست وچپ هستند.                                                              

 

18 – قدرت کنار آمدن با محیط اطراف خود البته نه از روی فرصت طلبی.

 

19 – مدیر خوب فرمان صادر نمی کند , بلکه در وسط میدان با حضور خود , با عمل و حرف راه را نشان میدهد.

 

20 – یک مدیر موفق در زمان حال زندگی می کند , بر مبنای تجربیات گذشته خود , اینده را رقم میزند.(1)

 

رموز مدیریت موفق

 

1. برای تجزیه و تحلیل شرایط ، مدام از خودتان بپرسید : " بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست ؟ " سپس هر کاری لازم است بکنید تا مطمئن شوید این اتفاق نخواهد افتد .

 

 2. هر چیزی به حساب می آید ! هر چیزی یا مفید است ، یا مضر ، یا سودآور است یا هزینه بر  هیچ چیز خنثی نیست .

 

 3. اولین ویژگی شهامت ، داشتن نیروی اراده برای شروع کار است بدون اینکه هیچ ضمانتی برای موفقیت وجود داشته باشد . دومین ویژگی شهامت ، توانایی ادامه کار است بدون اینکه امیدی به موفقیت باشد .

 

 4. آینده متعلق به کسانی است که ریسک می کنند ، نه افراد راحت طلب .

 

 5. به جای اینکه هشتاد درصد از وقت تان را صرف تمرکز کردن روی مشکلات گذشته کنید ، صرف ایجاد موقعیت هایی برای آینده کنید .

 

6.  برای نزدیک شدن به هدف های اصلی تان هر روز قدمی بردارید .

 

7. "کاری را بکنید که از انجامش می ترسید . خواهید دید که مرگ ترس حتمی است."

 

(رالف والدو امرسون )

 

 8. همه می ترسند . رهبر کسی است که بر ترسش غلبه می کند و کاری را که لازم است

 

انجام می دهد .

 

 

 

 

 

 9. برای اینکه بتوانید در دیگران انگیزه ایجاد کنید تا عملکردشان عالی شود . مدام کاری کنید   که احساس کنند مهم و ارزشمند هستند .

 

 10. مدیر موفق کسی است که فضایی ایجاد کند که در آن همه کارکنان نسبت به خودشان احساس خیلی خوبی داشته باشند .

 

 11. مرتباً با کارکنان تمرین اندیشه گشایی کنید . یعنی بگذارید هر کس هر ایده ای به ذهنش می رسد آزادانه بیان کند . با این کار آنها را تشویق می کنید تا مدام در مورد کارشان تفکر خلاق داشته باشند .

 

 12. داشتن قدرت و نفوذ از توانایی کمک کردن یا آسیب رساندن به دیگران ناشی می شود .

 

 13. هر چه بیشتر بتوانید به دیگران کمک کنید بدون آنکه انتظار پاداش داشته باشید ، پاداش بیشتری ، حتی از جاهایی که انتظارش را ندارید ، به دست می آورید .

 

 14. آرامش ذهن را بالاترین هدف خود قرار دهید و بر اساس آن برای زندگی تان برنامه ریزی کنید

 

 15. اوقات معینی را به مهم ترین افراد زندگی خود اختصاص دهید و اجازه ندهید کسی یا چیزی مزاحم این اوقات شود .

 

16. همیشه به یاد داشته باشید که در خانه کمیت وقت و در محیط کار کیفیت وقت اهمیت دارد .

 

 17. در مواردی که نیازی به تصمیم گیری نیست ، تصمیم گیری نکنید . اگر ضروری نیست که در موردی تصمیم بگیرید ، ضروری است که تصمیم نگیرید .

 

 18. برای تقویت قوه درک و اعتماد به نفس دیگران ، آنها را وادار کنید که خودشان به فکر خودشان باشند و خودشان تصیم بگیرید .

 

 19. "سرنوشت تان را به دست بگیرید ، و گرنه دیگران این کار را خواهند کرد ."

 

جک ولس ، مدیر عامل کمپانی جنرال الکتریک

 

 20. هر چند وقت یک بار اندیشه گشایی کنید: روی کاغذ بنویسید " هدف های من چیست ؟ "  و بیست پاسخ مقابل آن بنویسید .

 

 21. تمام برنامه ریزی های استراتژیک در نهایت ، برنامه ریزی برای جلب مشتری هستند .

 

 22. از نشانه های یک مدیر برتر نتیجه گیری شدید اوست .

 

23. با پرسیدن این دو سؤال از خودتان گذشته را مرور کنید: " چه کاری را درست انجام دادم ؟ "  و " چه کاری را باید طور دیگری انجام می دادم ؟ "

 

 24. اصل ( حد توانایی ) می گوید : " هیچوقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد ، اما همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست . "

 

 25. هر کاری که انجام می دهید در واقع انتخابی است بین کار مهم تر و کارهایی که اهمیت کمتری دارند . درست انتخاب کنید .

 

 26. کارکنان بی کفایت اعتبارتان را تضعیف و آینده تان را تباه می کنند .

 

 27. اخراج کردن از نقش های کلیدی یک مدیر است . مدیری که فرد بی لیاقتی را نگه می دارد  و اجازه می دهد به کارش ادامه دهد در واقع خودش بی لیاقت است .

 

28. اگر نسبت به کارتان شور شوق نداشته باشید، با شور و شوق شما را اخراج خواهند کرد .  (وینس لمباردی ، مربی فوتبال)

 

 29. همیشه آمادگی این را داشته باشید که قبول کنید فرد لایقی را استخدام نکرده اید : 33 درصد از کارکنان در ساعت های اضافه کاری کار مفید انجام نمی دهند .

 

30. مدیر موفق محکم و باثبات است و در عین حال وقتی یکی از کارکنان صلاحیت لازم را ندارد ، عادلانه و قاطعانه تصمیم می گیرید .

 

 31. تا این لحظه از زندگی کدام ویژگی شما بیشترین موفقیت را نصیبتان کرده است ؟ این خصوصیت را بشناسید  و از آن بیشتر استفاده کنید .(1)

 

 

 

 

/ 6 نظر / 60 بازدید
حسين ميرمحب

سلام ... خوشحال می شوم شما درباره وبلاگ من نظر بدهيد ... وبلاگ من درباره معرفی سايتهای فارسی است ... قبلا بخاطر همه چيز ممنونم

زی

بیماری فلج بیماری فلج اطفال را هزار و پانصد سال قبل از مسیح می شناختند ولی از ویروس و چگونگی آن بی اطلاع بودند بعدها معلوم شد که این بیماری مسری و همه گیر است . ویروس در خون ، مدفوع و دستگاه عصبی وجود دارد این بیماری با پیشرفت تمدن نسبت مستقیم دارد یعنی در ممالک متمدن خیلی فراوانتر از نقاط عقب افتاده است . تعریف فلج اطفال : یک عفونت ویروسی است که اغلب اوقات با یک فلج حاد ناگهانی ،با دامنه متغیر از عفونت تا فلج وحتی مرگ است.این بیماری در کمتر از یک درصد موارد عفونت اتفاق می افتد وبیش از 90درصد موارد عفونت بدون نشانه بوده ویا تب غیر مشخصی دارد. عمدتا در کودکان دیده میشود . عامل بیماریزا: ویروس پولیواز جنس آنتروویروسها که در سه تیپ(1،2،3) می باشد. نشانهها: ۱. ناراحتی عمومی بدن۲. تب۳. گلو درد۴. استفراغ۵. ماهیچههای دردناک و سخت درد و سفتی عضلانی ۶. گردن یا مهرههای سخت

زی

موارد احتیاط: ۱. اگر مظنون هستید که کودک شما فلج اطفال دارد، کودک را به پزشک برسانید. ۲. کودک باید برنامه کامل ایمنیسازی (شامل یادآورها) را انجام دهد تا در دراز مدت علیه فلج اطفال ایمنی پیدا کند. ۳. اگر کودک، واکسن فلج سالک را دریافت کرده است، باید یادآور آن را نیز تزریق کند یا اینکه یک سری کامل واکسن سابین را تزریق کند تا بهطور کامل محافظت شود. ۴. فلج اطفال در اثر سه نوع ویروس ایجاد میشود و بهبود حاصل از عفونت هر کدام از این سه، موجب القاء ایمنی در برابر همان ویروس میشود. بنابراین، احتمال دارد که سه حملهٔ جداگانه فلج اطفال داشته باشیم. مخزن: تنها مخزن این ویروس انسان است ودر محیط غیر زنده در مدت کوتاهی از بین میرود. طریقه سرایت : عامل بیماری گاه مستقیماً از راه ترشحات حلق و بینی به اطرافیان سرایت می کند و یا به طور غیرمستقیم یعنی بتوسط ادرار یا مدفوع و وسایل بکار رفته بیمار یا آبهای آلوده سبب ابتلاء دیگران میشود . ویروس بیماری در گلوی بیماران ۲ تا ۵ روز قبل و ۳ تا ۵ روز بعد از بروز علائم وجود دارد .

زی

برخی عوامل رسیدن ویروس را به مرکز عصبی آسان می کنند مانند حاملگی ،خستگی مفرط ، ورزشهای سنگین ، کشیدن دندان ، درآوردن لوزه ها ، تزریق واکسن های مخلوط و غیره . در دهات و مراکز دور از بهداشت ،افراد خردسال بیشتر در معرض آلودگی میباشند یعنی کودکان زودتر از پنج سال آلوده می شوند ولی در نقاطی که توجه زیادی به بهداشت می شود چون در زمان کودکی آلودگی کمتر ایجاد می گردد بنابراین اطفال مصونیت پیدا نمی کنند بهمین جهت در دوران جوانی که خطر بروز فلج و باقی ماندن آن زیادتر است مبتلا میگردند . پیشگیری : با وجود کوششهای فراوانی که انجام شده امروزه بخوبی معلوم شده است که جدا نمودن افراد و تعطیل کردن مدارس یا اردوگاه ها یا بتأخیر انداختن سال تحصیلی هیچ کدام نتوانسته اند در مشی همه گیری تغییری دهند . میتوان در مواقع همه گیری از چند توصیه زیر که بر اساس اطلاعات موجود پایه گذاری شده است استفاده نمود :

زی

۱ - از معاشرت با خانواده ها و اجتماعاتی که بیماری در آنها شایع است باید خودداری کرد . ۲- خودداری از خستگی مفرط و لرز ( آب تنی در استخرهای سرد ) و سوختگی از نور خورشید ۳- احتراز از خوردن میوه جات و سبزیجات خام که خوب ضدعفونی نشده اند . ۴- جلوگیری از لوزه برداری و سایر اعمال جراحی در حلق و دهان . ۵- خودداری از تزریقات بی مورد و بتأخیر انداختن واکسنهای دیفتری ، سیاه سرفه و کزاز .. عده ای عقیده دارند که روش های زیر در پیشگیری از انتشار بیماری تا حدی مؤثر است : بیماران را دست کم باید بمدت ۲ تا ۳ هفته جدا کرد . ضدعفونی کردن بینی و حلق با محلولهای شستشوی ضدعفونی کننده تا حدی مفید هستند . برای ضدعفونی کردن ملحفه ها ، دستمال و پوشاک میتوان از سولفات مس ، آب آهک و آب ژاول استفاده کرد . باید مدت ۳ تا ۴ هفته از رفتن بیمار به مدرسه ممانعت کرد . برای افراد سالم رعایت بهداشت ،شستشوی دست ها قبل از صرف غذا جدا نمودن وسایل بیماران از وسائل افراد سالم ، خودداری از انداختن اخلاط در خارج از منزل و مصرف آبهای تصفیه شده سودمند است .

زی

بهترین و مؤثرترین وسیله برای مبارزه با این بیماری پیشگیری از آن توسط واکسیناسیون است. ایمنی : مشکل کنترل فلج اطفال ( پولیومیلیت) با کشف واکسن های مؤثر و بدون خطر بر علیه این بیماری تا حد زیادی حل شده است . دو نوع واکسن در دسترس است : ۱- ( واکسن سالک ) یا واکسن تزریقی . ۲- واکسن زنده ضعیف شده ( واکسن سایین ) یا واکسن خوراکی : واکسن زنده سه ظرفیتی پولیو که از راه دهان مصرف میشود در سال ۱۹۶۳ تهیه گردید در حقیقت محتوی سه سویه ویروس پولیو میباشد . نخستین واکسیناسیون کامل با این نوع واکسن در بیشتر از ۹۰٪ افراد واکسینه شده ایجاد ایمنی می کند . این نوع واکسن ارجح می باشد . اولین نوبت مقدار واکسن در ۲ ماهگی و نوبت دیگر به فاصله ۸ هفته داده میشود و نوبت چهارم در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی و نوبت پنجم در ۴ تا ۶ سالگی و بالاخره یک نوبت تکمیلی بالینی در سنین ۱۱ تا ۱۲ سالگی خورانده شود . گروه بوداغی